Temaveckor Gruppering

Under vecka 46 och 47 arbetade alla studerande på hela skolan med temat Gruppering. Fasta lärare samt gästlärare har under veckorna följt de studerande i deras undersökande av temat. Vi avslutade med genomgångar i mixade grupper.