Grafik

Grafikutbildningen är mångsidig och kombinerar kurser i screentryck/serigrafi, torrnål, etsning, trä och linoleumsnitt samt fotopolymer med kurser som har ett friare upplägg. 

Innehållet i kurserna kan handla om olika teman och konstnärliga uttryck. Syftet är att ge Dig en god insikt i konstnärliga och grafika processer, att vidga och fördjupa tänkandet och hitta nya arbetsmetoder. Tecknandet är viktigt och löper som en röd tråd genom utbildningen. De båda årskurserna arbetar parallellt. Det första årets grundkurser och teknikövningar lägger grunden till ett mer självständigt arbete under andra året.