Måleri

Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan. Teckning och måleri finns med i det dagliga arbetet. Komposition, yta, djup, form och färg är några av grundbegreppen som vi jobbar med. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och mer självständiga projekt. Den studerande får prova på olika material, både två- och tredimensionell samt mer experimentella uttrycksmedel, alla moment för att öka möjligheten till konstnärlig utveckling. 

Andra året är ett fördjupnings år, där den studerande har ett större utrymme för självständigt arbete. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Målet är att de studerande ska komma igång med en egen process i relation till konsthistorien och samtidskonsten och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer.