Anna Persson

Anna Persson, skolchef

Mitt konstnärskap bygger på ett visuellt berättande där det ofta ingår både bild, skulptur och film. Det handlar om behovet av kontroll och tillståndet mellan det logiska och det ologiska. Om det vi inte riktigt kan förstå och förklara, där en omedvetenhet möter en annan omedvetenhet. 

Jag ser mina verk som ”stationer”, i den meningen att de är en uppsamlingsplats för intryck komna från olika världar. Tillsammans bildar de ett nytt sammanhang och får också nya innebörder. Man kan läsa in referenser från vardagliga händelser, vetenskap, alkemi men även från klassisk konst. Man kan också se en ambition att bringa någon slags ordning i detta samlande, som om jag själv inte riktigt vet vad jag ska göra med det. Eller som när man städar garaget och hittar något som man inte vet vad det är men känner intuitivt att det är något man vill spara och lägger det på ett speciellt ställe.”

Åren 1992-97 studerade jag på Konsthögskolan Valand och innan dess gick jag på Konstskolan Basis och Gerlesborgsskolan i Stockholm. Sedan avslutade studier har jag arbetat med utställningsverksamhet, offentliga utsmyckningsuppdrag och undervisat på olika konst- och designutbildningar.

anna.persson(@)domenkonstskola.se
www.annapersson.info