Mats Nielsen

Mats Nielsen Biträdande skolchef mm

I min konst speglar jag samtiden med hjälp av naturen som en multnande, krympande och återfödande/växande energi.  I detta tror jag mig ha hittat en metod för att gestalta olika förändringsprocesser som är både samhälleliga, mänskliga och allmängiltiga.  Att åldras är bara att växa och utvecklas en stund till. Jag arbetar främst med grafik, foto, teckning och objekt. 

På skolan arbetade jag som lärare i grafik från 1985 till 2001. Sedan 1999 arbetar jag som bitr.skolchef med skolans ekonomi/administration och utveckling. Även om jag då och då tillåter mig att smyga ner på grafikavdelningen och delta i en och annan kurs samt tycka till om det mesta.

info(@)domenkonstskola.se
www.matsnielsen.se