Henrik Persson, huvudlärare i grafik

Min arbetsprocess rör sig över flera fält som skulptur, måleri och grafiska tekniker, men ofta står tecknandet och dess skapandeprocess i fokus.
Tecknandet kan här beskrivas som en fristad snarare än ett hantverk med dess förmåga att ledigt flyta mellan att beteckna, anteckna och notera. Jag försöker synliggöra tillstånd och förloppen inom och utom oss. Parallellt med konstnärskapet agerar jag även som skivomslagsmakare och illustratör.

henrik(@)domenkonstskola.se
http://www.henrikbild.se


Jill Lindström, koordinator

Min konstnärliga verksamhet sträcker sig över ett brett fält från skulptur i offentlig miljö till installation, foto och video. Många verk har en pedagogisk, politisk eller antropologisk dimension, men ibland är mitt arbete också rena formexpriment.

Min väg till konsten gick via Antropologistudier vidare till konstskola (Hovedskous målarskola och konsthögskolan Valand – Fri konst och nya media). Jag har även en Ma i konstvetenskap.

jill(@)domenkonstskola.se

 

Anna Persson, skolchef

I min ateljé är berättelserna ständigt närvarande. De kan vara dråpliga, allvarliga och humoristiska och de är oftast mångbottnade med en melankolisk underton. Jag vill att mina verk ska röra sig i spänningsfältet mellan det barnsliga och auktoritära, mellan leken och plikten. Kontroll, makt och normalitet är teman som återkommer i mitt konstnärskap. Jag använder mig av olika tekniker som måleri, skulptur, teckning, och film som tillsammans skapar en historia.
Åren 1992-97 studerade jag på Konsthögskolan Valand och innan dess gick jag på Konstskolan Basis och Gerlesborgsskolan i Stockholm. Sedan avslutade studier har jag arbetat med utställningsverksamhet, offentliga utsmyckningsuppdrag och undervisat på olika konst- och designutbildningar.

anna.persson(@)domenkonstskola.se
www.annapersson.info

Attila Urban, huvudlärare i skulptur

Mitt arbete utgår från performativa iscensättningar av individuella och kollektiva minnesbilder, ögonblick som ifrågasätter vår samtids relation till historia och identitet. Genom performance och bildskapande utforskar jag hur förflyttning och exil bryter med tradition och ritualer.

Min konstnärliga utbildning startade på Munka Ljungby folkhögskola, vidare till Nordiska Konstskolan i Kokkola, Finland, innan jag antogs till masterprogrammet i Fri Konst på Konsthögskolan Valand. Under ett år var jag även på utbyte till Bellas Artes i Cuenca, Spanien.

Sedan min examen så har jag frilansat som fotograf/filmare och undervisat jämnsides med min egen konstnärliga praktik.

attila(@)domenkonstskola.se
www.attilaurban.com

Malin Bogholt, huvudlärare i måleri 2

Tecknandet fungerar för mej som en tankestartare, där ingen hänsyn behöver tas till tyngdlag och hållbarhet. Jag tecknar konstruktioner (eller eventuella funktioner) som jag sedan använder i mina "byggen". Ofta arbetar jag tredimensionellt, där utgångspunkten finns i det tvådimensionella måleriet och tecknandet. Mina arbeten utgår ofta ifrån det rum eller plats där verket ska visas. Genom att använda rummets förutsättningar tänker jag mig att verket har en början och ett slut och att verket påverkas av hur betraktaren rör sig i rummet. Jag tycker om det fysiska "byggandet", där skalan kan relatera till kroppen och att verket därigenom möter betraktaren.

Min konstnärliga utbildning startade på bildlinjen på Lunnevads folkhögskola (1989-91), vidare till Hovedskous Målarskola (måleri, 1991-93) och därefter Konsthögskolan Valand (1993-98), Kanazawa College of Art, Japan (ht 97).

malin(@)domenkonstskola.se
www.malinbogholt.com

Linda Tedsdotter, lärare i digitala medier och webb/kommunikatör

Omgivningar, situationer eller det samhälleliga politiska läget är ofta utgångspunkter i mitt arbete. Konceptuellt utvecklar jag sedan fram platsspecifika eller kontextrelaterade verk. Video och ljud är återkommande medier i min konst, ofta i samband med installationer, skulptur och performance. I flera av mina verk har jag använt mig av autentiska berättelser, där jag vänt mig till privatpersoner för att de skall tala oregisserat om ett specifikt ämne. Detta har resulterat att jag sitter inne på en genuin ljudbank av bl.a. kärleksförklaringar, rädslor och politiska åsikter. Mitt intresse för den enskilda människan i förhållande till naturen och maktstrukturer är drivande i mitt arbete. Det är viktigt för mig att konsten uppmanar betraktaren till eget tänkande och analyserande, som en frizon till resten av samhället och dess rådande kapitalistiska struktur.

linda(@)domenkonstskola.se
www.tedsdotter.com


Patrik Andiné, huvudlärare måleri 1

Jag är utbildad vid Stockholms konsthögskola mellan åren1990-95. Sedan 1996 bor och verkar jag i Göteborg. Det slutar hela tiden med att det blir måleri, då företrädesvis i olja och tecknande, i en föreställande anda, som jag arbetar med.

I min lärarroll vill jag dels ge elever möjlighet att fördjupa sig i måleriets och bildskapandets grunder och pröva nya vägar, men också successivt ge dem allmän kännedom om äldre och nutida konst.

patrik(@)domenkonstskola.se


Mats Nielsen Biträdande skolchef mm

I min konst speglar jag samtiden med hjälp av naturen som en multnande, krympande och återfödande/växande energi.  I detta tror jag mig ha hittat en metod för att gestalta olika förändringsprocesser som är både samhälleliga, mänskliga och allmängiltiga.  Att åldras är bara att växa och utvecklas en stund till. Jag arbetar främst med grafik, foto, teckning och objekt. 

På skolan arbetade jag som lärare i grafik från 1985 till 2001. Sedan 1999 arbetar jag som bitr.skolchef med skolans ekonomi/administration och utveckling. Även om jag då och då tillåter mig att smyga ner på grafikavdelningen och delta i en och annan kurs samt tycka till om det mesta.

info(@)domenkonstskola.se
www.matsnielsen.se

Holger Eriksson, Vaktmästare/Tekniker

Jag heter Holger Eriksson jag är vaktmästare här på Domens konstskola. Jag är utbildad på Fastighetsakademin och har varit anställd på Domen sedan 2011. Har tidigare jobbat lite grann med film men i övrigt kan jag skryta med att jag är den ende på Domen som inte är konstnär. Att jobba i konstvärlden passar mig dock utmärkt. Jag är gift med en konstnär och många av mina vänner är konstnärer. Dessutom är Domen en arbetsplats som ger mig möjligheten att vara kreativ och ibland tangerar mina insatser konstens gränser. Motto: "Hellre snabbt än bra"!

holger(@)domenkonstskola.se

Skolans gästlärarsystem

Huvudlärarna på skolan bjuder in olika gästlärare till respektive utbildning för att ge de studerande en bred och samtidsförankrad utbildning. Nedan är exempel på gästlärare som arbetat på Dômen konstskola under de senaste åren.

Gästlärare i urval.
Mats Adelman, Meira Ahmemulic, Lotta Antonsson, Helene Billgren, Nina Bondeson, Catti Brandelius, Trinidad Carrillo, Loulou Cherinet, Mary Coble, Christel Copp, Thomas Dahl, Patrik Elgström, Niklas Eneblom, Carl Johan Engberg, Klas Eriksson, Christina Erman, Jon Forssman, Oscar Guermouche, Fredrik Gunve, Ronny Hansson, Annika von Hausswolff, Lisa Jeannin, Björn Kjelltoft, Andreas Korsár, Peter Kruse, Magnus Larsson (Gbg), Magnus Larsson (Sthlm), Sara Lännerström, Jenny Magnusson, Laura Mott, Anna Ling, Sara Lundén, Anthony Marcellini, Bo Melin, Kristina Müntzing, Lars Göran Nilsson, Johan Nobell, Jesper Norda, Lars Nyberg, Angelica Olsson, Marie Palmgren, Helena Roos, Lena Rydén, Leif Samuelsson, Christina Skårud, Vladimir Stoces, Jack Strange, Jörgen Svensson, Johanna Tymark, Attila Urban, Esmeralda Valencia, Johan Zetterquist, Gordana Zikic, Ola Åstrand, Jon Ölmeskog, Jill Lindström.