Grattis

Dômen konstskola delar vid varje läsårsslut ut fem stipendier på 10 000 kr från

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond samt ett utställningsstipendium som består av en grupputställning på Galler 54 med tre avgångselever från Dômen och i år har vi också glädjen att kunna erbjuda ett ateljéstipendium i en av Konstepidemins lokaler.

Urvalet görs av ledningsgruppen och årets stipendiater är följande:

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond
Thea Danielsson, Ruth Waters, Constance Michnik Fredriksson, Aksel Ekdahl, Håkan Hermansson

Utställningsstipendier på galleri 54
Agnes Westbring, Theo Hallgren och Linnea Nordmark

Ateljéstipendier på Konstepidemin
Beatrice Dryselius och Stina Eriksson

Grattis till  Nora Jarlerink, Robert Jahnsson och Maria Osvath till ARTXCHANGE -Connecting creative youth in Africa and Europe i Rom, Italien.

Grattis till nuvarande och före detta studerande som gått vidare och kommit in på olika konst och designhögskolor.

Många väntar fortfarande på slutgiltiga svar.

Dômen konstskola delar vid varje läsårsslut ut fem stipendier på 10 000 kr från

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond samt ett utställningsstipendium som består av en grupputställning på Galler 54 med tre avgångselever från Dômen. Urvalet görs av ledningsgruppen och årets stipendiater är följande:

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond har tilldelat ett stipendium på 10 000 kr till:

Hannes Nilsson

Mathilda Eskilsson

Wiggo Mott

Alma Bellman

Inga Ericson

Utställningsstipendium på Galleri 54 

Ruth Mari Barlund,

Thea Olivares

Amanda Nyberg.