Grattis

Av knappt 20 studerande som sökt vidare till konstnärliga högskolestudier blev 11 studerande antagna. Eftersom det inte är tillåtet att lägga ut namnen representeras de studerande med en siffra. Utöver detta kom många tidigare Dômenelever in på olika konst och designhögskolor i år.
Studerande 1 – HDK-Valand Fri konst, Konsthögskolan i Malmö, Konsthögskolan Bergen
Studerande 2 –  Sätergläntan Väv
Studerande 3 –  Sätergläntan Väv
Studerande 4 –  Konsthögskolan i Trondheim
Studerande 5 – Konsthögskolan i Bergen, Konsthögskolan i Trondheim
Studerande 6 – Konsthögskolan i Bergen, Konsthögskolan i Trondheim
Studerande 7 –  HDK-Valand Design
Studerande 8 –  Konstfack Konst
Studerande 9 – Konsthögskolan Århus
Studerande 10 – HDK-Valand Design
Studerande 11 –  Konstfack Konst
Studerande 12 – HDK-Valand Fri konst (tror att detta var alla och att det stämmer)

Dômen konstskola delar vid varje läsårsslut ut fem stipendier på 10 000 kr från

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond samt ett utställningsstipendium som består av en grupputställning på Galler 54 med tre avgångselever från Dômen och i år har vi också glädjen att kunna erbjuda ett ateljéstipendium i en av Konstepidemins lokaler.

Urvalet görs av ledningsgruppen och årets stipendiater är följande:

Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers Fond
Thea Danielsson, Ruth Waters, Constance Michnik Fredriksson, Aksel Ekdahl, Håkan Hermansson

Utställningsstipendier på galleri 54
Agnes Westbring, Theo Hallgren och Linnea Nordmark

Ateljéstipendier på Konstepidemin
Beatrice Dryselius och Stina Eriksson