Att gå på Dômen

Linnea Frisk gick måleri 2018-2020. Linnéa studerar nu vid kandidatprogrammet i fri konst på HDK-Valand.

Inga Ericson går grafik 2019-2021