Henrik Persson

Henrik Persson, huvudlärare i grafik

Min arbetsprocess rör sig över flera fält som skulptur, måleri och grafiska tekniker, men ofta står tecknandet och dess skapandeprocess i fokus.
Tecknandet kan här beskrivas som en fristad snarare än ett hantverk med dess förmåga att ledigt flyta mellan att beteckna, anteckna och notera. Jag försöker synliggöra tillstånd och förloppen inom och utom oss. Parallellt med konstnärskapet agerar jag även som skivomslagsmakare och illustratör.

henrik(@)domenkonstskola.se
http://www.henrikbild.se