Skulptur

På skulpturutbildningen arbetar vi med ett brett spektrum av uttrycksmöjligheter för att möta det utvidgade skulpturbegreppet. Under utbildningen kommer vi arbeta med exempelvis porträtt, metallbearbetning, performance, ljud, video, foto, land art, installation, social skulptur och formtagning med silikon, alginat och gips. Arbetet på avdelningen syftar till att ge en bred grundkompetens i tredimensionellt gestaltande och till att utveckla den egna form/bildvärlden. 

Stor vikt läggs vid att utmana den studerande och därigenom få kontakt med nya uttrycksformer. 

En del av utbildningen ägnas åt eget projekt. Kursupplägget löper med tvåårsintervall och de båda årskurserna arbetar gemensamt.