Malin Bogholt

Malin Bogholt, huvudlärare i måleri 2

Tecknandet fungerar för mej som en tankestartare, där ingen hänsyn behöver tas till tyngdlag och hållbarhet. Jag tecknar konstruktioner (eller eventuella funktioner) som jag sedan använder i mina ”byggen”. Ofta arbetar jag tredimensionellt, där utgångspunkten finns i det tvådimensionella måleriet och tecknandet. Mina arbeten utgår ofta ifrån det rum eller plats där verket ska visas. Genom att använda rummets förutsättningar tänker jag mig att verket har en början och ett slut och att verket påverkas av hur betraktaren rör sig i rummet. Jag tycker om det fysiska ”byggandet”, där skalan kan relatera till kroppen och att verket därigenom möter betraktaren.

Min konstnärliga utbildning startade på bildlinjen på Lunnevads folkhögskola (1989-91), vidare till Hovedskous Målarskola (måleri, 1991-93) och därefter Konsthögskolan Valand (1993-98), Kanazawa College of Art, Japan (ht 97).

malin(@)domenkonstskola.se
www.malinbogholt.com

https://www.instagram.com/malinbogholt/