Om skolan

Vill du arbeta med konst eller något annat estetiskt yrke i framtiden? Då är detta skolan för dig! Dômen konstskola genomsyras av bra energi, stor arbetsglädje och högklassig undervisning. Vi erbjuder utbildningar som ger dig nödvändig kunskap för att kvalificera dig till konstnärliga högskoleutbildningar.
De studerande får lära sig vägen till ett eget konstnärligt språk. Skolan har stora ateljéer, gips- och träverkstad, grafiska verkstäder, bibliotek, välutrustad datasal med uppdaterad utrustning m.m.

Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och Kulturutbildningar. Utbildningen berättigar till studiemedel under högst 80 veckor.
Dômen konstskola drivs i stiftelseform och är inte vinstdrivande. Styrelsen består i dag av: ordförande Rolf Åsberg och styrelseledamöterna Barbara Ekström, Eva Gesang Karlström, Eva Zethraeus, Pål Eneroth och Stina Wilson.

Dômen har tre utbildningar, måleri, skulptur och grafik. Det totala studerandeantalet är 64 och varje avdelning består av 16 studerande och en huvudlärare. För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Skolans pedagoger är utan undantag utövande konstnärer och starkt engagerade i arbetet på skolan. Utbildningarna är tvååriga och innehåller studieblock med mycket varierade upplägg. Första året på skolan har fler givna uppgifter än andra året, då man arbetar mer fritt utifrån egna idéer och sitt eget konstnärliga språk.

Undervisningen är till största delen praktisk. Det ingår även undervisning i form av föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst och andra aktuella ämnen i vår nutid, bl.a. inom filosofi, litteratur och om den mångsidighet som konstnärsyrket kräver. Utbyte mellan utbildningarna ingår i schemat och finns med som ett självklart inslag på skolan. Dômen har ett aktivt elevråd vars synpunkter och utvärderingar är till stor hjälp i skolans utvecklingsarbete.

Skolan gör två studieresor varje läsår, varav en längre utlandsresa och en kortare inom Sverige eller Norden. Utöver detta gör vi kontinuerligt galleri- och museibesök. Den långa studieresan åtföljs av en två veckor lång projektperiod för hela skolan som avslutas med en stor genomgång. Förutom alla konstintryck skapar dessa resor en bra och positiv stämning på skolan som smittar av sig i det dagliga arbetet. Under årens lopp har skolan bl.a. besökt Amsterdam, Paris, London, Venedig, New York, Dordogne och Berlin. Skolan står för halva resekostnaden och resterande belopp kan de studerande söka extra studiemedel för.

Dômen tar på många olika sätt initiativ till en dialog med allmänheten. Ett exempel är skolans föreläsningar som är öppna för alla. Under ett läsår erbjuder vi närmare tjugo föreläsningar och seminarier med olika intressanta gästföreläsare. För att ge de studerande möjlighet att synas och verka utanför skolans lokaler samarbetar skolan kontinuerligt med externa aktörer. Under de senaste åren har skolan t.ex. deltagit i festivalen Way out west, samarbetat med Göteborg Film Festival, Göteborgs Konsthall, Galleri 54, Galleri Box, Röhsska museet, Konstnärernas Kollektivverkstad, Naturhistoriska museet, Parkförvaltningen i Slottsskogen, Galleri Konstepidemin, Kulturhuset Blå Stället, Näs fabriker, Dalslands konstmuseum, Grafik i Väst, Förvaltningen för kulturutveckling m.m. Skolåret avlutas med en stor vårutställning i Dômens fantastiska lokaler mitt i Slottsskogen. Är du nyfiken på hur skolan fungerar och ser ut under läsåret är du varmt välkommen till skolans Öppet hus i mars månad, eller hör av dig direkt till oss för ett studiebesök på skolan.

Som studerande/anställd förväntas du bidra till en trygg och positiv arbetsmiljö där vi inkluderar varandra i gemenskapen och visar respekt för varandras olikheter. Mobbning, diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling tolereras inte på skolan. Dômen konstskola följer Arbetsmiljö- och Diskrimineringslagen, vilka syftar till att skapa en trygg arbetsmiljö, motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Varje avdelning har en egen dator och tillgång till skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Det finns också en animeringsstation på skolan. De studerande får en introduktionskurs i datorverkstaden, därefter tillgång till handledning. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter.

Skolan har ett stadigt växande bibliotek med konstböcker och filmer. Vårt mål är både bredd och fördjupning, geografiskt och konsthistoriskt. Här finns aktuella utställningskataloger, samlingsvolymer med samtidskonst, enskilda viktiga konstnärskap m.m. Tyngdpunkten ligger på konst, men vi köper också in böcker om fotografi, arkitektur, konstteori och filosofi. Biblioteket innehåller i dag drygt 2000 titlar.

Det började på Postgatan (f.d. Sillgatan) 40 i gamla Nordstan. Över gården en trappa upp i en lokal på ca 50 kvm. Där pågick sedan 40-talet målerikurser i ABF´s regi. Lärare var före detta Valandselever. Bland dessa Tullan Fink.
Under 50-talet uppstod där en vänkrets som ville ha en fördjupad undervisning. Gruppen enades om att tillfråga Tullan Fink om hon var villig att etablera en målarklass med bättre undervisning. Hon accepterade och 1958 startades det som kom att kallas Tullan Finks målarklass. Utöver undervisning i modellmåleri gjorde Tullan spännande uppställningar av olika art. Exempelvis stora arrangemang av plåtskrot, klumpar av smält glas, gamla kaffeburkar och färgade rumsbildande pappskivor o.s.v.

I början av 60-talet flyttade verksamheten till Lilla Kyrkogatan 3 och därmed ändrade Tullan målarskolans namn till Dômen konstskola, namnet kommer från konstnärskaféet Le Dôme i Montparnasse, Paris. Under 70-talet flyttade skolan till Schackspelets hus intill Handelshögskolan. 1977 utökades skolan med en grafikutbildning med 16 elevplatser. I slutet av 80-talet startade en skulpturutbildning med 16 elevplatser.

1992 flyttade skolan från Schackspelets hus till Hertziahuset på Packhusplatsen och betydligt större lokaler. Där expanderade både grafik- och skulpturutbildningarna och fick utökade tekniska resurser. 1998 var Tullan 78 år. Då gjorde hon om skolan till en stiftelse.

Den första styrelsen bestod av Folke Edwards (ordförande), Rolf Åsberg, Eva Gesang Karlström, Bo Sällström och Tullan Fink. 1999 blev Johan Lagergård ny skolchef efter Tullan Fink.

2004 hade lokalerna blivit för dyra att vara kvar i. Styrelsen tog då beslutet att söka nya lokaler. Efter mycket letande kom Rolf Åsberg på att Björngårdsvillan i Slottsskogen stod tom. Kontakt togs med ägaren och 2005 kunde Dômen köpa Björngårdsvillan och med hjälp av sponsring bygga om och starta upp den nya skolan. 2009 tillträdde Anna Persson som ny skolchef och skolan trädde in i ett nytt expansivt och kreativt skede.

Källa: Allan Rydblom, Lena Boëthius och Mats Nielsen