Jill Lindström

Jill Lindström, koordinator

Min konstnärliga verksamhet sträcker sig över ett brett fält från skulptur i offentlig miljö till installation och video. Många verk har en pedagogisk, politisk eller antropologisk dimension, men ibland är mitt arbete också rena formexperiment och ett utforskande av material

Min väg till konsten gick via Antropologistudier vidare till konstskola (Hovedskous målarskola och konsthögskolan Valand – Fri konst och nya media). Jag har även en Ma i konstvetenskap.

Ofta får ”översättningen” en central betydelse. I verket Det kinesiska broderiet har jag utgått från ett broderi-kit och tagit med mig både färger och broderiets motiv till en ny plats där det fått en tredimensionell gestaltning och tagits ur sitt sammanhang, samt givits en ny funktion.

Att förhålla sig till en plats, dess historia, utseende och funktion är alltid för mig en välkommen utmaning. Under de senaste åren har jag exempelvis intresserat mig för muséernas roll, särskilt de som visar föremål från andra geografiska områden än där de själva är belägna. Muséer, som kan fungerar som en mötesplats, ett pedagogiskt forum och en fantasins trampolin har fått mig att fundera över hur denna kollision påverkar besökaren.