Ansökan Dômen

ANSÖKNING  2021

Vi gratulerar alla de som blivit antagna till Dômen konstskolas utbildningar. I år har det varit fler ansökningar än det brukar vara och det har varit väldigt många begåvade personer som har sökt. Detta innebär att konkurrensen varit ovanligt stor. De som har blivit antagna till Dômen meddelas via mail senast fredag 30 april.
Alla som har sökt till skolan meddelas även via post om de har blivit antagna, fått en reservplats eller dessvärre inte kan erbjudas en plats på skolan.
Antagningslistan offentliggörs ej på hemsidan grund av GDPR.

Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. 

Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till skolavgifter. Terminsavgiften för läsåret 2021/2022 är 11 500 kr.