Ansökan Dômen

ANSÖKNING  2023

Ansökningstiden är mellan 13 mars – 16 april

Ansökan ska bestå av särskild ansökningsblankett (se nedan för nedladdning) betyg/intyg från gymnasieskola eller mot svarande utbildning och max 10 digitala arbetsprover i valfri teknik. Varje arbetsprov kan bestå av max 5 bilder*. Rörlig bild bör inte överstiga 10 minuter. Det går bra att söka till var och en av skolans tre utbildningar med samma arbetsprover. I ansökningsblanketten markerar du vilken utbildning du väljer i första, andra eller tredje hand.

* Ett arbetsprov kan vara flera olika bilder som hör ihop på något sätt t. ex om man har 5 självporträtt så kan det presenteras som ett arbete.

Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. 

Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till skolavgifter. Terminsavgiften för läsåret 2023/2024 är 13 000 kr.