Ansökan Dômen

ANSÖKNING  2022

Ansökan öppen 21 mars-17 april.

Terminsavgiften kommer läsåret 2022-2023 ligga på 13 000 kr

Vill du veta mer om skolan kontakta skolchef Anna Persson 073-9865488

Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. 

Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till skolavgifter. Terminsavgiften för läsåret 2022/2023 är 13 000 kr.