Ansökan Dômen

ANSÖKNING  2022 är avslutad.

Information om ansökan 2023 kommer upp här på hemsidan i januari 2023.

Välkommen med din ansökan då.

Om du eventuellt är reserv till HT 2022 och vill veta hur det går, eller om du vill veta mer om skolan, kontakta skolchef Anna Persson 073-9865488

Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. 

Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till skolavgifter. Terminsavgiften för läsåret 2022/2023 är 13 000 kr.