Ansökan Dômen

ANSÖKAN 2024

16 mars – 14 april

Ansökan ska bestå av särskild ansökningsblankett, betyg/intyg från gymnasieskola eller motsvarande utbildning och max 10 digitala arbetsprover i valfri teknik. Varje arbetsprov kan bestå av max 5 bilder. Ett arbetsprov kan vara flera olika bilder som hör ihop på något sätt t.ex. en serie med fem självporträtt kan räknas som ett arbetsprov. Rörlig bild bör inte överstiga 10 minuter. Det går bra att söka till var och en av skolans tre utbildningar med samma arbetsprover. I ansökningsblanketten markerar du vilken utbildning du väljer i första, andra eller tredje hand. Ansökningshandlingar och fullständig information om ansökningsförfarandet finner du på vår hemsida eller beställs via telefon 031–711 26 56.

* Ett arbetsprov kan vara flera olika bilder som hör ihop på något sätt t. ex om man har 5 självporträtt så kan det presenteras som ett arbete.

Fredag den 22 mars kl 13 -16  är ni välkomna till Dômen för att prata om hur man söker till skolans utbildningar och hur arbetsprover kan se ut. Dômen konstskola drivs med statliga och regionala anslag och står under Myndigheten för Yrkeshögskolans tillsyn och tillhör förordningen Konst- och kulturutbildningar. Utbildningen ger rätt till studiemedel under högst 80 veckor. De studerande kan även få merkostnadslån till terminsavgifterna/ skolavgiften som läsåret 2024/2025 är 13 000 kr/termin.

Ansökningstiden är mellan 16 mars – 14 april och ansökningshandlingar kan laddas ner från www.domenkonstskola.se eller rekvireras direkt från info@domenkonstskola.se eller 031-711 26 56. Vid frågor: kontakta skolchef: anna.persson@domenkonstskola.se eller 073–986 54 88.