Utbildning

För att öka kunskapen om olika konstnärskap och arbetsmetoder bedrivs hälften av undervisningen av gästlärare. Undervisningen är till största delen praktisk, men föreläsningar i konsthistoria, samtidskonst, konstteori, samt andra ämnen som filosofi, arkitektur, litteratur etc ingår också. Vi lägger stor vikt vid portfolioframställning med kurser i data-, skrivar- och dokumentation för att på bästa sätt kunna presentera sitt konstnärliga arbete. Utbyte mellan utbildningarna finns med som ett självklart inslag på skolan. Video och fotokurser erbjuds också årligen för den studerande att delta i. 

Samtliga utbildningar bedriver kontinuerligt samtal kring konstriktningar, enskilda konstnärer och verk, om konstnärliga frågeställningar och begrepp. Handledningssamtalen och gruppdiskussionerna är basen för utvecklingen av seendet. De ger också förståelse för olika typer av bildspråk, att tänka mer förutsättningslöst och fritt i det egna konstnärliga arbetet. 

Varje avdelning har en egen dator och tillgång till skrivare. Skolans gemensamma datorverkstad är utrustad med Mac-datorer, färgskrivare, digitala film- och stillbildskameror samt program för bildbearbetning, filmredigering m.m. Det finns också en animeringsstation på skolan. De studerande får en introduktionskurs i datorverkstaden, därefter tillgång till handledning. Under läsåret läggs stor vikt vid framställning av dokumentation och portfolio, både skriftligt och i bild. Varje år har skolan flera videokurser. De studerande får en inblick i videokonsten som uttrycksmedel. Vi arbetar från idé till filmteknik, redigering och presentation. Kursen rymmer samtal och diskussioner kring mediets möjligheter.