Linda Tedsdotter

Linda Tedsdotter, lärare i digitala medier och Dômens kommunikatör

Omgivningar, situationer eller det samhälleliga politiska läget är ofta utgångspunkter i mitt arbete. Konceptuellt utvecklar jag sedan fram platsspecifika eller kontextrelaterade verk. Video och ljud är återkommande medier i min konst, ofta i samband med installationer, skulptur och performance. I flera av mina verk har jag använt mig av autentiska berättelser, där jag vänt mig till privatpersoner för att de skall tala oregisserat om ett specifikt ämne. Detta har resulterat att jag sitter inne på en genuin ljudbank av bl.a. kärleksförklaringar, rädslor och politiska åsikter. Mitt intresse för den enskilda människan i förhållande till naturen och maktstrukturer är drivande i mitt arbete. Det är viktigt för mig att konsten uppmanar betraktaren till eget tänkande och analyserande, som en frizon till resten av samhället och dess rådande kapitalistiska struktur.

linda(@)domenkonstskola.se