Studerande

Dômen konstskola har ett aktivt elevråd vars synpunkter och utvärderingar är till stor hjälp i skolans utvecklingsarbete. En gång i månaden är det Stormöten på skolan då aktuell information och frågor tas upp. Under dessa möten har elevrådet en stående punkt. Studeranderepresentanter är inbjudna att närvarar på skolans styrelsemöten.

STUDIESTÖD CSN

Dômens konstskola drivs med statliga och regionala anslag. Skolan står under myndigheten för yrkeshögskolan tillsyn. Utbildningen är studiestödsberättigad. CSN beviljar studiemedel i två år (80 veckor totalt). Även merkostnadslån till skolavgiften kan sökas.

Mer information och blanketter får du på CSN´s hemsida här.

Statistik antagna studerande och intervjuer till konstnärliga högskolor 2020

Av ca 25 studerande som sökt vidare till konstnärliga högskolestudier kom 20 studerande vidare till intervjuer eller arbetsveckor. Av dessa blev 14 personer antagna. Eftersom det inte är tillåtet att lägga ut namnen representeras de studerande med en siffra. Utöver detta kom flera tidigare Dômenelever in på olika konst och designhögskolor i år.

Studerande 1 HDK- Valand Fri konst, Mediakommunikation – London College of Communikation, Visuell kommunikation – Faculty of Fine Art, Music and Design Bergen

Studerande 2 Goldsmiths School of Art, Slade school of art London, Chelse College of Art & Design´s, Konsthögskolan i Umeå

Studerande 3 Goldsmiths School of Art

Studerande 4 Konsthögskolan i Umeå

Studerande 5 HDK-Valand – Högskolan för konst och design Fri konst, Konsthögskolan Oslo

Studerande 6 HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Textilkonst

Studerande 7 HDK-Valand – Högskolan för konst och design, Design

Studerande 8 Landskapsarkitekt Alnarp

Studerande 9 HDK-Valand – Högskolan för konst och design Fotografi

Studerande 10 Konsthögskolan i Umeå

Studerande 11 HDK-Valand – Högskolan för konst och design Keramikkonst

Studerande 12 Gerrit Reitveld Academie, Amsterdam

Studerande 13 HDK-Valand – Högskolan för konst och design Fri konst

Studerande 14 Industridesign Lunds tekniska högskola

År 2020:s stipendiater som blir tilldelade stipendium från Stiftelsen Otto och Charlotte Mannheimers fond är:
Karin Johansdotter, Linnéa Frisk, Samira Tohidi, Ina Sjöstrand och Tim Bohlin.

De tre utställningsstipendierna tilldelas till:
Johan Carlsson, Victoria Wärn och Simon Bergqvist Neuman

Statistik antagna och intervjuer 2019

Av ca 25 studerande som sökt vidare till konstnärliga högskolestudier kom 17 studerande vidare till intervjuer eller arbetsveckor. Av dessa kom 13 personer in på olika konst- och designhögskolor för fortsatta högskolestudier. Eftersom det inte är tillåtet att lägga ut namnen representeras de studerande med en siffra. Antal antagna till vidare studier kan förändras under sommaren då ett flertal står som reserver till olika högskoleutbildningar.

Studerande 1 Kungliga Konsthögskolan i Stockholm, Glasgow School of Art

Studerande 2  Musikhögskolan Örebro universitet

Studerande 3  Akademin Valand i Göteborg Fri konst, Konsthögskolan i Malmö

Studerande 4 Konsthögskolan i Umeå,

Studerande 5  Högskolan för Design och Konsthantverk Design i Göteborg

Studerande 6  Högskolan för Design och Konsthantverk Design i Göteborg

Studerande 7   Akademin Valand i Göteborg, Glasgow School of Art

Studerande 8  Konsthögskolan i Malmö

Studerande 9  Högskolan för Design och Konsthantverk Design i Göteborg

Studerande 10  Akademin Valand i Göteborg Foto

Studerande 11   Konsthögskolan i Oslo     

Studerande 12  Konsthögskolan i Umeå

Studerande 13  Högskolan för Design och Konsthantverk Design Bildlärare i Göteborg

Studerande 14  Arkitektur i Göteborg