Galleri Dômen

Leon Unsgaard Breife har under två veckor arbetat med temat gruppering och undersökt uttrycket i elledningar med hjälp av video och ljud i en installation. I sitt arbete har han använt sig av elledningars kontaktnät som en metafor för hur människor behöver varandra för att fungera. I utställningen electrical ties får vi följa den pågående processen i Unsgaard Breifes experimenterande arbete med rörlig bild.Dagen går över till natt och lampornas ljus lyser i mörkret.

Öppettider: Vernissage torsdag kl 16-18 Fredag 16-18 Lördag 14-16

Hitta hit:
Galleri Domen mitt i slottsskogen bakom Domen Konstskola. Address: Dufvas Backe 3.

Hösten 2020 slog Galleri Dômen upp sina portar för första gången. Ett elevdrivet galleri inhyst i en ombyggd container mitt i Slottsskogen. Under läsåret öppnas nya utställningar varje torsdag. Håll utkik efter mer information på hemsidan, Facebook eller Instagram.

Galleri Dômen är ett galleri för och av Dômen konstskolas elever. I ett tidigt skede i den konstnärliga karriären ger det oss elever en chans att kurera egna utställningar och marknadsföra vår konst till en bredare publik. Det är en plats där vi kan hjälpa varandra att jobba mot en självständigare konstnärlig praktik, där vi som framtida kollegor redan nu bygger broar och driver projekt utanför skolans bestämda kurser och lärarledda lektioner. Det finns något otroligt nyttigt och lärorikt i att själva ansvara över ett mer långtgående projekt som Galleri Dômen är, där planering och samarbete blir en naturlig del av varje vecka. Vi möts här i containern och skapar själva en plats att både visa, diskutera och ta del av konst på – möten som i sin tur kan ge upphov till nya konstverk och tankegångar.