Stationsveckor

Vecka 16 och 17 hade vi stationer på skolan. Gästlärare bjuds in att hålla olika kurser och under denna period blandas klasserna med studerande från alla 3 avdelningar.

I Martin Skimutis kurs arbetade dom med miniatyrer, med utgångspunkt i en plats som de studerande själva valt. Vissa platser var specifika, andra mer generella och vissa tagna helt ur fantasin.

Flick fick de studerande prova på att arbeta i lera. De gjorde bland annat ”vika gubben” fast i lera och fick testa på olika tekniker samt jobba fritt med sina idéer.

Eva Rocco Kenell höll en videokurs i film strategier, klippning, narrativ etc och de studerande fick skapa sin egen film på ca 3-5 minuter.

I John Huntingtons kurs lärde sig de studerande om performancekonst med fokus på ritualer, identiteter och instruktioner. I kursen utvecklade de var sitt performanceverk.