Hem Om Skolan Måleri Grafik Skulptur Personal Galleri Övrigt Anslagstavlan             


MÅLERI GRUNDLÄGGANDE KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Det första året är ett basår med övningar som har till syfte att utveckla bildförmågan.Teckning och måleri finns med i det dagliga arbetet. Komposition, yta, djup, form och färg är några av grundbegreppen som vi jobbar med. Skoldagen är varierad. Vi arbetar omväxlande med gemensamma övningar och mer självständigt. Detta följs upp av läraren. De studerande uppmuntras att prova på andra tekniker, såsom grafik och skulptur under utbytesperioderna en gång per termin. Att prova olika material, både två- och tredimensionellt, ökar möjligheten till konstnärlig utveckling.

Andra året är ett fördjupningsår, där den studerande har ett större utrymme för självständigt arbete. Öppenhet för nya tankar inom konsten och presentationer tar större plats i undervisningen. Klassen har kontinuerligt samtal kring konstriktningar, konstnärer och verk eller någon aktuell konstdiskussion. Målet är att man ska börja hitta ett eget uttryck och komma igång med en process och därmed möta de krav som högskola och konstliv ställer. Undervisningen bedrivs av huvudläraren tillsammans med gästlärare.

  Kursplan måleri grundläggande konstnärlig utbildning.