GRAFIK GRUNDLÄGGANDE KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Grafikutbildningen är mångsidig och kombinerar traditionella grafiska tekniker som screentryck/seriegrafi, torrnål, etsning, trä- och linoleumsnitt samt ImageOn med kurser som har ett friare upplägg och kan röra sig mellan olika teman och uttryck som utmanar till kreativt tänkande. Tecknandet är ett viktigt instrument och löper som en röd tråd genom utbildningen. Handledningssamtalen är centrala för utvecklingen av seendet och förståelsen av eget och andras bildspråk. Syftet är att ge den studerande en god insikt i konstnärliga och grafiska processer som den behöver för att göra självständiga val i sitt arbete. De båda årskurserna arbetar parallellt, så att det första årets grundkurser och teknikövningar utgör det självständiga och handledda arbetet under andra året.

 

Kursplan för grafik grundläggande konstnärlig utbildning.

 
 
.